Hoạt động từ thiện có thể biến đổi hoạt động kinh doanh như thế nào

Hoạt động từ thiện có thể biến đổi hoạt động kinh doanh như thế nào

Trong kinh doanh quốc tế phát triển nhanh, trong mà lợi nhuận luôn giữ vị trí quan trọng, việc tính đến tác động của hoạt động từ thiện đến kỹ thuật kinh doanh có vẻ phản trực giác. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng việc kết hợp những nỗ lực từ thiện với hoạt động kinh doanh có thể mang lại những lợi ích đáng ngạc nhiên. John Margerison tích trữ sức mạnh của việc cho đi và cách hoạt động từ thiện có thể thúc đẩy những phương thức kinh doanh thương mại hiệu quả hơn.

Hoạt động từ thiện có thể đóng một vai trò biến đổi đối với các kỹ thuật kinh doanh bằng cách truyền đạt cho trẻ em ý thức trách nhiệm xã hội và môi trường. Đây là cách hoạt động từ thiện có thể kết hợp và biến đổi các kỹ thuật kinh doanh khác:

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp từ thiện (CSR)

Hoạt động từ thiện là một phần cần thiết của CSR. Bằng cách dành một phần tài sản của tổ chức cho các dự án từ thiện, mỗi công ty có thể thể hiện cam kết của tổ chức thông qua những hoạt động có đạo đức và có trách nhiệm.

Nhiệm vụ CSR có thể bao gồm hỗ trợ các sáng kiến ​​cộng đồng, hoạt động từ thiện hoặc những nỗ lực bền vững phù hợp với giá trị của tổ chức.

Sự bền vững

Đầu tư từ thiện vào tính bền vững có thể hỗ trợ những tổ chức giảm bớt dấu chân môi trường. Họ cũng thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Các sáng kiến cầu tài trợ, bao gồm sáng kiến năng lượng sạch, dự án giảm rác thải hoặc trồng rừng phòng hộ, có thể tô điểm cho cách tiếp cận bền vững của tổ chức.

Khác biệt hoá thị trường

Việc kết hợp hoạt động từ thiện với chiến lược quảng cáo và xây dựng thương hiệu của một tổ chức có thể khiến tổ chức trở nên khác với những đối thủ cạnh tranh. Làm cho các hoạt động từ thiện và quan hệ đối tác có thể gây được ấn tượng với những người dùng có nhận thức về xã hội. Nó cũng có thể tạo ra một bức ảnh logo tuyệt vời.

Sự đổi mới

Hoạt động từ thiện có thể thúc đẩy sự thay đổi bằng cách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ở các lĩnh vực phù hợp với mục đích kinh doanh và nhu cầu xã hội của doanh nghiệp. Ví dụ, tài trợ cho nghiên cứu phát triển những công nghệ có thể tiếp cận, tiến bộ chăm sóc sức khoẻ hoặc cải thiện giáo dục sẽ mang lại những thay đổi mang lại lợi ích cho xã hội và doanh nghiệp. Điều này bao gồm phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, kiến ​​thức chuyên môn và nâng cao lợi ích được công nhận.

Khách hàng trọng điểm

Việc kết nối những nỗ lực từ thiện với sự chú ý và quan tâm của khách hàng có thể cải thiện mối quan hệ với khách hàng. Các công ty có thể tương tác với khách hàng bằng cách quan tâm đến họ thông qua quy trình ra quyết định từ thiện. Một giải pháp khả thi nữa là cho phép họ quyên góp vì mục đích từ thiện qua việc mua hàng.

Mở rộng toàn cầu

Hoạt động từ thiện có thể là một thành phần thiết yếu của kỹ thuật kinh doanh toàn cầu. Tham gia vào các hoạt động từ thiện để giải quyết những vấn đề địa phương ở các thị trường mới có thể giúp xây dựng thiện chí và sự hợp tác giữa các cộng đồng lân cận. Điều này cho phép tiếp cận thị trường và phát triển.

Chuyển đổi kỹ thuật số

Trong môi trường trực tuyến, những doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho những dự án từ thiện. Ví dụ: họ có thể tạo những chiến dịch online nhằm quyên góp từ thiện, những chương trình gây quỹ cộng đồng nhằm mục đích xã hội hoặc cộng tác với những doanh nghiệp phi lợi nhuận am hiểu công nghệ thông tin. Những kỹ thuật ảo có thể trang trí cho việc đạt được và duy trì những nỗ lực từ thiện, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác và gắn bó hơn với những bên liên quan.

Quan hệ đối tác và liên minh

Hoạt động từ thiện có thể là nền móng chuẩn để xây dựng quan hệ đối tác và liên hiệp với những tổ chức có ước mơ xã hội hoặc môi trường tương đương. Những nỗ lực từ thiện hợp tác có thể mở rộng tác động. Họ cũng tạo ra sự hợp tác giữa những tổ chức và tổ chức phi lợi nhuận.

Lợi thế của người đi tiên phong

Trở thành người tiên phong thực hiện những sáng kiến từ tâm thiện trong doanh nghiệp có thể mang lại lợi ích cho người đi đầu. Việc tham gia tích cực vào những nỗ lực từ thiện có thể giúp xây dựng năng lực lãnh đạo và cam kết của công ty trong những hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Hơn nữa, các nỗ lực tiên phong cũng có thể tạo ra sự liên tưởng cảm xúc sâu sắc giữa khách hàng và nhân viên, xây dựng lòng trung thành với thương hiệu và thúc đẩy các kỹ năng lãnh đạo quan tâm trong những tổ chức có ý thức xã hội.

Cắt giảm

Ngay cả trong thời gian cắt giảm, doanh nghiệp cũng có thể duy trì cam kết làm từ thiện. Mở rộng quy mô doanh nghiệp ở một số ngành nghề nhất định có thể cho phép hỗ trợ lâu dài đối với các sáng kiến ​​xã hội và môi trường cần thiết. Điều này có thể giúp tăng sự công nhận và khả năng cạnh tranh lâu dài của công ty.

Thu hút nhân viên

Nuôi dưỡng ý thức về mục đích

Những nhân viên vẽ tranh tường cho những tổ chức có lối sống từ thiện mạnh mẽ sẽ ghi lại cảm xúc tích cực hơn nữa đối với chính nghĩa trong cuộc sống của họ. Ngược lại, điều này dẫn đến sự gắn bó với công việc và hiệu suất được mở rộng.

Chương trình tình nguyện và tinh thần nhân viên

Các công ty có thể tăng cường sự tham gia của nhân viên bằng cách cung cấp những chương trình tình nguyện cho phép nhân viên tham gia thường xuyên vào các hoạt động từ thiện.

Tạo ra giá trị lâu dài

Tính bền vững và trách nhiệm xã hội

Bằng cách đầu tư cho những dự án từ thiện bền vững, mỗi nhóm có thể tạo ra giá trị lâu dài cho bản thân họ và cộng đồng nơi họ sinh sống.

Đầu tư vào cộng đồng

Hoạt động từ thiện có thể đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, cải thiện điều kiện sống cho người dân và gia tăng số lượng người bảo trợ cho người sử dụng lao động.

Đo tác động

Các chỉ số hiệu suất chính (KPI)

Để đảm bảo rằng nỗ lực từ thiện của họ là phù hợp, mỗi cơ quan cần thiết lập KPI nhằm đo lường hiệu quả của công việc của họ.

Kể chuyện và minh bạch

Việc kể các câu chuyện có tác động tích cực được tạo ra bởi hoạt động từ thiện sẽ thúc đẩy tính minh bạch và khuyến khích người khác cùng tham gia hoạt động này.

Nghiên cứu điển hình

Dưới đây là một vài ví dụ về những doanh nghiệp đã kết hợp hoạt động từ thiện với chiến lược kinh doanh thương mại của họ một cách hiệu quả, thể hiện sức mạnh biến đổi của việc đền đáp.

Vượt qua thử thách

Cân bằng lợi nhuận và cho đi

Các công ty phải có được sự cân đối giữa tăng trưởng doanh thu và hoạt động từ thiện, bảo đảm rằng cái nọ không làm tổn thương cái kia.

Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan

Quản lý hiệu quả mong đợi của các bên liên quan, bao gồm khách hàng và nhà đầu tư, là rất cần thiết cho sự thành công của các dự án từ thiện.

Kết luận cuối cùng

John Margerison tin rằng hoạt động từ thiện có thể nâng cao uy tín, sự công nhận và tính bền vững lâu dài của các hệ thống kinh doanh thương mại. Nó có thể thể hiện cam kết lâu dài đối với việc tạo ra tác động tích cực ngoài việc tạo lợi nhuận và nó cũng gây được tiếng vang với nhân viên, khách hàng, nhà môi giới và những bên liên quan khác, những người ủng hộ cho hoạt động kinh doanh có trách nhiệm xã hội. Để có hiệu quả, những nỗ lực từ thiện phải phù hợp với những giá trị trung bình của công ty phải được đưa vào kế hoạch chiến lược tổng thể của công ty.

Leave A Reply

Your email address will not be published.