401(k) Plan là gì? Tìm hiểu về kế hoạch 401(k)

401(k) Plan là gì? Kế hoạch 401(k) là một chương trình bảo hiểm hưu trí được các công ty Mỹ cung cấp, trong đó nhân viên đóng góp một phần thu nhập của họ còn người sử dụng lao động sẽ đóng góp tương ứng.

Kế hoạch 401(k) là gì?

401(k) là một chương trình hưu trí ở Hoa Kỳ mà người sử dụng lao động cung cấp. Với kế hoạch 401(k), nhân viên có thể được miễn thuế cho số tiền họ đóng góp. Các khoản đóng góp được tự động trích từ tiền lương. Sau đó, chúng được đầu tư bằng số tiền do nhân viên chọn từ danh sách có sẵn cho họ.

Kế hoạch 401(k) là gì?

Tuy nhiên, một số công ty quản lý 401(k) không cho phép nhân viên chọn nơi đầu tư tiền. Trong mọi trường hợp, điều này sẽ được thông báo tới nhân viên khi họ tham gia gói. Các kế hoạch 401(k) có giới hạn trợ cấp là 20.500 USD mỗi năm bắt đầu từ năm 2022 và 27.000 USD cho những người từ 50 tuổi trở lên.

Kế hoạch được lấy tên từ phần mã số thuế đã thiết lập gói – tiểu mục 401(k). Nhân viên đóng góp tiền vào tài khoản cá nhân bằng cách sử dụng khấu trừ tự động trên tiền lương của họ.

Làm thế nào để có được 401(k)?

Người sử dụng lao động đưa ra kế hoạch 401(k). Thật không may, không phải tất cả các nhà tuyển dụng đều cung cấp nó. Trong trường hợp như vậy, bạn vẫn có thể tận hưởng những lợi ích của bạn thông qua tài khoản hưu trí cá nhân.

Lợi ích của kế hoạch 401(k) là gì?

Một trong những lợi ích hữu hình nhất là tất cả các nhà tuyển dụng sẽ chấp nhận một phần số tiền bạn đóng góp vào kế hoạch. Một số khớp số tiền đóng góp với đồng đô la, trong khi một số khác sẽ khớp với một tỷ lệ phần trăm nhất định.

Người sử dụng lao động cũng có thể đưa ra các đóng góp không tuỳ chọn. Điều đó có nghĩa là họ có thể quyết định cung cấp một tỷ lệ phần trăm nhất định cho kế hoạch cho mỗi người lao động nếu họ rút bất cứ khoản tiền nào của nhân viên vào. Chẳng hạn, người sử dụng lao động có thể chọn cung cấp 3% tiền lương mỗi năm của nhân viên vào chương trình.

Lợi ích của kế hoạch 401(k) là gì?

Lựa chọn khác được người sử dụng lao động sử dụng là đóng góp chia lợi nhuận. Trong trường hợp ngược lại, họ sẽ đưa ra số tiền cụ thể vào kế hoạch nhằm tạo ra thu nhập. Các công thức khác có thể được sử dụng để quyết định cách thức những nhân viên khác sẽ sử dụng số tiền.

Có nhiều loại kế hoạch 401(k) khác nhau. Những cái khác là 401(k) truyền thống và Roth 401(k). Các kế hoạch 401(k) truyền thống đi kèm với khoản khấu trừ thuế trả trước đối với mỗi khoản đóng góp. Ngược lại, Roth 401(k) là các khoản đóng góp sau thuế. Điều đó có nghĩa là khi bạn rút; IRS không được khấu trừ số dư của bạn.

Nếu bạn quyết định từ bỏ công việc hiện tại, bạn có thể mang theo khoản đóng góp 401(k) của mình. Thay vì được giữ trong một chiếc hộp khi bạn rời khỏi, nó sẽ được gửi vào một tài khoản mới làm việc với chủ sở hữu mới của bạn. Chuyển khoản 401(k) tương đối đơn giản và ngân hàng của bạn có thể hỗ trợ bạn làm điều đó.

Bạn có thể đầu tư vào Bitcoin thông qua 401(k) không?

Với mức độ phổ biến ngày càng tăng của tiền mã hoá và công nghệ chuỗi khối, mọi người đã tự hỏi liệu họ có thể đầu tư vào Bitcoin thông qua quỹ 401(k) hay không. Điều đó gần như đã trở thành sự thật với Fidelity Investments, công ty lớn nhất trong ngành 401(k). Công ty đã công bố vào tháng 4 năm nay rằng họ sẽ cho phép đầu tư vào BTC.

Leave A Reply

Your email address will not be published.